Przeniesienie środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne

W związku z posiedzeniem w dniu 25 lutego 2020 r. Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w przedmiocie rozpatrzenia ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne, pragnę przedstawić stanowisko Konfederacji Lewiatan dotyczące rozpatrywanej ustawy.

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/72/39/AZ/2020