Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Ubezpieczenia społeczne

 • 2015-10-06 Ubezpieczenia społeczne
  Ubezpieczenia społeczne

  Jednorazowy dodatek pieniężny dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne - stanowisko

  W nawiązaniu do pisma z dnia 15 września 2015 roku, otrzymanego w dniu 18 września 2015 r., znak: DUS.5000.15.2015EW.PW, dotyczącego projektu ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r., przekazaliśmy stanowisko Konfederacji Lewiatan do konsultowanego projektu.

 • 2015-07-27 Ubezpieczenia społeczne
  Ubezpieczenia społeczne

  Zakres informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego

  W odpowiedzi na pismo (DUS.5000.9.2015.DK) z dnia 1 lipca 2015 r. dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków, Konfederacja Lewiatan nie zgłasza zasadniczych uwag do określonego zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub wysokość tych zasiłków, a także wymaganych dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty tych zasiłków, z wyjątkiem konieczności doprecyzowania dwóch kwestii.

 • 2014-11-26 Ubezpieczenia społeczne
  Ubezpieczenia społeczne

  Określenie wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego - uwagi

  Treść opinii wysłanej do Marka Buciora, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

 • 2014-10-23 Ubezpieczenia społeczne
  Ubezpieczenia społeczne

  Uwagi do projektu ustawy o Karcie Dużej Rodziny

  Treść listu do Władysława Kosiniaka-Kamysza, Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 • 2014-09-24 Ubezpieczenia społeczne
  Ubezpieczenia społeczne

  Nie wolno czekać z usunięciem zaćmy

  Wprowadzenie obowiązku dokonywania oceny geriatrycznej pacjentów na każdym oddziale szpitalnym powinno wiązać się ze szkoleniem dla lekarzy, jak i wypracowaniem standardów takiej oceny, z usunięciem zaćmy nie wolno czekać aż ostrość wzroku znacząco się pogorszy - uważa Polska Unia Szpitali Specjalistycznych działająca w ramach Konfederacji Lewiatan.

 • 2014-08-21 Ubezpieczenia społeczne
  Ubezpieczenia społeczne

  Pospieszne ozusowanie umów zleceń niewskazane

  Zbyt szybkie wprowadzanie składek ZUS w umowach zleceniach może zaowocować negatywnym wpływem na rynek pracy. Na skutki przyspieszenia reformy narażone są przede wszystkim osoby zatrudnione w sektorze: „administrowanie i działalność wspierająca" - wynika z ekspertyzy Warszawskiego Instytutu Studiów Ekonomicznych (WISE Institute) przygotowanej na zlecenie Konfederacji Lewiatan.

 • 2014-08-19 Ubezpieczenia społeczne
  Ubezpieczenia społeczne

  Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z FUS - opinia

  W odpowiedzi na pismo numer DSR-II-0210-1-5-KH/14 z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych, przekazujemy poniżej uwagi Konfederacji Lewiatan.

 • 2014-08-18 Ubezpieczenia społeczne
  Ubezpieczenia społeczne

  Zmiana ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z FUS - uwagi

  Odpowiedź w sprawie konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych.

 • 2014-08-08 Ubezpieczenia społeczne
  Ubezpieczenia społeczne

  Stanowisko dot. zmian przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

  W związku z toczącymi się pracami parlamentarnymi nad projektem ustawy o zmianie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych  innych ustaw - Konfederacja Lewiatan stoi na stanowisku, iż wprowadzenie w życie przepisów polegających na umożliwieniu pobierania renty rodzinnej łącznie z emeryturą, inną rentą (np. z tytułu niezdolności do pracy), a także z zasiłkiem albo świadczeniem przedemerytalnym, w rozmiarze: jedno całe świadczenie i 25% drugiego jest nieuzasadnione i wpłynie na pogorszenie sytuacji finansowej FUS, z którego są realizowane wypłaty świadczeń w ramach powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych. W konsekwencji, dla zapewnienia wypłat świadczeń, konieczne będzie zwiększenie dotacji z budżetu państwa do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 • 2014-07-22 Ubezpieczenia społeczne
  Ubezpieczenia społeczne

  Lewiatan przeciwny pobieraniu renty rodzinnej łącznie z emeryturą

  Wprowadzenie w życie przepisów umożliwiających pobieranie renty rodzinnej łącznie z emeryturą, inną rentą (np. z tytułu niezdolności do pracy), a także z zasiłkiem albo świadczeniem przedemerytalnym, w wymiarze: jedno całe świadczenie i 25 proc. drugiego jest nieuzasadnione i wpłynie na pogorszenie sytuacji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - uważa Konfederacja Lewiatan.

Przejdź do archiwum