Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Ubezpieczenia społeczne

 • 2014-07-10 Ubezpieczenia społeczne
  Ubezpieczenia społeczne

  Pracodawcy przeciwni dodatkowym uprawnieniom NFZ

  Konfederacja Lewiatan domaga się uchylenia propozycji wyłączenia spod ustawy o swobodzie działalności gospodarczej kontroli prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 • 2014-06-24 Ubezpieczenia społeczne
  Ubezpieczenia społeczne

  Lewiatan pisze do Rzecznika Praw Obywatelskich

  Zdaniem Ministerstwa Zdrowia i NFZ obywatel ma prawo do świadczenia zdrowotnego bezpłatnie (w ramach składki zdrowotnej) albo płatnego (prywatnego). Nie ma możliwości do „łączenia" obu tych form. Tymczasem prawo do wyboru rodzaju świadczenia jest fundamentalnym prawem obywatela wynikającym z Konstytucji - napisali w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich Konfederacja Lewiatan i Polska Unia Szpitali Specjalistycznych.

 • 2014-06-17 Ubezpieczenia społeczne
  Ubezpieczenia społeczne

  Pracodawcy i związkowcy o ozusowaniu umów zleceń

  Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność" ,OPZZ, Związek Rzemiosła Polskiego i Konfederacja Lewiatan wyrażają poparcie dla planowanych przez rząd zmian, które mają doprowadzić do objęcia obowiązkową składką na ubezpieczenie społeczne umów cywilnoprawnych. Jednocześnie oczekują, że planowane rozwiązania uwzględnią zarówno interesy przedsiębiorców, jak i świadczących na ich rzecz pracę pracowników.

 • 2014-04-10 Ubezpieczenia społeczne
  Ubezpieczenia społeczne

  Pospieszne ozusowanie umów zleceń zagrozi bezpieczeństwu obiektów wojskowych

  Zbyt szybkie wprowadzenie ozusowania umów zleceń może stanowić zagrożenie dla wykonywania usług ochrony na rzecz naszego wojska - koszty te nie są bowiem uwzględnione w obowiązujących umowach - uważa Konfederacja Lewiatan.

 • 2014-04-10 Ubezpieczenia społeczne
  Ubezpieczenia społeczne

  Dyrektywa dot. pracowniczych programów emerytalnych - stanowisko Rządu

  W załączeniu przedstawiamy Państwu projekt Stanowiska Rządu w sprawie projektu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami COM(2014) 167.

 • 2014-04-02 Ubezpieczenia społeczne
  Ubezpieczenia społeczne

  Jak odprowadzać składki od ozusowanych umów zleceń?

  Nowelizacja ustawy - zakładająca ozusowanie umów zleceń - ma zwiększyć bezpieczeństwo pracowników i zmienić funkcjonowanie rynku pracy. Skuteczność wprowadzanych rozwiązań zależeć będzie od niezawodności systemu odprowadzania składek, która budzi wątpliwości - uważa Konfederacja Lewiatan.

 • 2014-03-17 Ubezpieczenia społeczne
  Ubezpieczenia społeczne

  Lewiatan zaskarżył do TK zmiany w OFE

  Przejęcie z OFE ponad połowy naszych emerytalnych oszczędności, pozorna dobrowolność wyboru OFE, suwak oraz przebieg procesu legislacyjnego to tylko niektóre z przepisów, które kwestionuje Konfederacja Lewiatan

 • 2014-03-04 Ubezpieczenia społeczne
  Ubezpieczenia społeczne

  Ozusowanie umów zleceń z dłuższym vacatio legis

  Dziś rząd ma przyjąć projekt nowelizacji ustawy dotyczącej ozusowania umów zleceń. Nowe przepisy, które popierają pracodawcy, mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracowników. Jednakże proponowane rozwiązania - zakładające jedynie 3-miesięczne vacatio legis - nie stanowią właściwej ścieżki realizacji zmian systemowych - uważa Konfederacja Lewiatan.

 • 2014-01-27 Ubezpieczenia społeczne
  Ubezpieczenia społeczne

  Lewiatan o pełnym oskładkowaniu umów zleceń

  Rząd planuje docelowo wprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne od wszystkich umów zleceń. Lewiatan popiera oskładkowanie umów zleceń, ale tylko do poziomu płacy minimalnej.

 • 2014-01-07 Ubezpieczenia społeczne
  Ubezpieczenia społeczne

  Uwagi Konfederacji Lewiatan - zmiana niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych

  Zgodnie z artykułem 36 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych w brzmieniu:

  „1. Do dnia 31 lipca 2014 r. jest zabroniona reklama zawierająca informacje o otwartych funduszach emerytalnych lub informacje sugerujące, że reklama odnosi się do otwartych funduszy emerytalnych.
  2. Za reklamę nie uważa się zamieszczania na stronie internetowej otwartego funduszu emerytalnego informacji, o których mowa w art. 191 ust. 1 i 1a ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
  3. W przypadku naruszenia zakazu określonego w ust. 1 organ nadzoru, w drodze decyzji administracyjnej, nakazuje powszechnemu towarzystwu emerytalnemu lub podmiotowi działającemu na rzecz powszechnego towarzystwa emerytalnego lub otwartego funduszu emerytalnego zaprzestanie tego naruszenia i nakłada na powszechne towarzystwo emerytalne lub podmiot działający na rzecz tego towarzystwa lub tego funduszu karę pieniężną w wysokości od 1 000 000 zł do 3 000 000 zł.
  4. Decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 3, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności."

  Konfederacja Lewiatan zmuszona była do usunięcia tej informacji.

Przejdź do archiwum