Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

 

20-22.04.2015 Katowice

Podczas VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego Polski Związek Pracodawców Przemysłu Wydobywczego pełnił rolę  Partnera panelu dyskusyjnego pt.: „Surowcowe bezpieczeństwo Europy".

Zagadnienie to, w perspektywie aktualnej skomplikowanej sytuacji geopolitycznej, musi zostać uznane za jedno z najważniejszych wyzwań stających przed państwami Unii.

Paneliści poruszali kwestie związane z zasobami kluczowych surowców oraz ich dostępnością, wskazywali na uzależnienie Unii Europejskiej od importu oraz analizowali jego gospodarcze następstwa. Dyskusja dotyczyła również zasadności stworzenia wspólnej ogólnoeuropejskiej polityki surowcowej, której elementem była solidarność w obszarze energetyki.

Przedstawiciele PZPPW w swoich wypowiedziach podkreślili, że Polska, ze względu na zasobność w złoża kluczowych surowców takich jak miedź czy srebro może stać się swoistym spichlerzem Europy zapewniając jej samowystarczalność. Podkreślali zainteresowanie poważnych inwestorów zagranicznych polskimi złożami oraz ich aktywność w obszarze poszukiwania i rozpoznawania, która prowadzić może do budowy nowych zakładów górniczych. Lyle Braaten i Anna Keller-Sikora wskazali jednak, że liczne bariery administracyjne i fiskalne powodują, że inwestowanie w polskie surowce przestaje być atrakcyjne.

Udział w panel wzięli: Sławomir Brodziński - Podsekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju, Ministerstwo Środowiska RP; Anna Keller-Sikora - Prezes Zarządu, Amarante Investments Sp. z o.o.; Jerzy Markowski - Wiceminister Gospodarki w latach 1995-1996; Marcin Moskalewicz - Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych Przyjaźń SA; Zbigniew Paszkowicz - Wiceprezes ds. Poszukiwań i Wydobycia, Grupa Lotos SA; Lars Schernikau - Dyrektor ds. Obrotu Energią, HMS Bergbau AG; Lyle Braaten - Prezes Zarządu Miedzi Copper Corporation; Janusz Steinhoff - Wicepremier, Minister Gospodarki w latach 1997-2001;

Moderatorem panelu była Izabela Albrycht - Prezes Zarządu Instytutu Kościuszki.

 

 

24.11.2014, Warszawa

Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Wydobywczego odbyło się w siedzibie Konfederacji Lewiatan. Podczas Zgromadzenia, w którym uczestniczyli wszyscy członkowie Związku, omówiono przebieg minionej dwuletniej kadencji Władz organizacji. Prezes Stanisław Speczik przedstawił działania podejmowane w tym czasie w zakresie wpływania na kształt ustawodawstwa dotyczącego branży (wydawanie opinii na temat projektów ustaw, spotkania z przedstawicielami strony rządowej). Omówił również uczestnictwo PZPPW w międzynarodowych konferencjach biznesowych (maj 2014 - Europejski Kongres Gospodarczy; październik 2014 - Europejskie Forum Nowych Idei).

Walne Zgromadzenie dokonało wyboru władz organizacji. Prezesem Zarządu na drugą, kolejną kadencję został wybrany prof. Stanisław Speczik, a Przewodniczącym Rady Nadzorczej Tomasz Kępczyński.

Przyjęto również nowego członka Związku. Została nim firma Palomar Natural Resources zajmująca się poszukiwaniem i eksploatacją gazu ziemnego i ropy naftowej.

Gościem Walnego Zgromadzenia był Jakub Wojnarowski, zastępca dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan. Przedstawił on plany Konfederacji na rok 2015.03.10.2014, Sopot

W ramach Międzynarodowej Konferencji Europejskiego Forum Nowych Idei, która odbyła się w dn. 1-3 października w Sopocie Polski Związek Pracodawców Przemysłu Wydobywczego zorganizował debatę śniadaniową pod tytułem: „Rola Polski w zwiększeniu bezpieczeństwa surowcowego Unii Europejskiej".

Zdaniem uczestników debaty innowacyjny i przyjazny środowisku przemysł wydobywczy może stać się siłą napędową polskiej gospodarki, źródłem nowych miejsc pracy (co jest szczególnie istotne w regionach o wysokiej stopie bezrobocia) oraz umocnić naszą pozycję w UE. Kluczowe w tym kontekście jest stworzenie przyjaznego przedsiębiorcom środowiska prawno-administracyjnego. Wskazywali oni jednak, że niesprzyjający nowym inwestycjom system podatkowy, przewlekłość procedur oraz brak jednoznacznych przepisów (zwłaszcza regulujących proces koncesyjny) blokują uruchamianie nowych projektów wydobywczych. Dzieje się tak pomimo faktu, że potencjał rozwoju bazy zasobowej surowców mineralnych stawia Polskę w rzędzie krajów o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej.

Udział w debacie ze strony rządowej wzięli Minister Środowiska Maciej Grabowski oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Rafał Baniak. PZPPW reprezentowany był przez Prezesa Stanisława Speczika, współwłaściciela Lumina Capital Rosa Beaty, Damiana Czaję (Amarante Investments) oraz Pawła Chałupkę (San Leon Energy). Obecni byli również przedstawiciele samorządów - Wadim Tyszkiewicz (Prezydent Nowej Soli) i Janusz Jasiński (Przewodniczący Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej).