Opracowanie merytoryczne ekspertyzy pt.: Prawa i obowiązki przedstawicieli organizacji w RDS i WRDS w procesie legislacyjnym

Zapytanie ofertowe 6 2020 NORW>>

 

Załączniki:

Załącznik 1 - Formularz oferty

Załącznik 2 - Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik 3 - Kwalifikacje i wykaz ekspertyz

Załącznik 4 - Klauzula informacyjna