Przygotowanie identyfikacji wizualnej projektu realizowanego w ramach Grantu Norweskiego – Godziwa Praca (Norway Grants - Decent Work) nr 2019/101979

Projekt „Wzmocnienie dialogu społecznego w Polsce – model inicjowania dialogu społecznego przez stronę pracodawców” (Improved social dialogue in Poland: a model for initiating social dialogue by employer organisations) realizowany jest przez Konfederację Lewiatan, w ramach Grantu Norweskiego – Godziwa Praca (Norway Grants - Decent Work) nr 2019/101979.

Celem projektu jest wzmocnienie dialogu społecznego i jego uczestników (przedstawicieli organizacji pracodawców) poprzez wypracowanie modelu inicjowania dialogu społecznego przez stronę pracodawców i przeprowadzenie modelowego procesu wypracowania rekomendacji oraz zainicjowania dialogu społecznego w tym zakresie przez stronę pracodawców dla wybranych, istotnych dla pracodawców tematów (m.in. kwestie dot. polityki migracyjnej i zatrudniania cudzoziemców spoza UE w Polsce i w krajach ościennych).

Oczekiwania wobec wykonawcy:

Przedmiotem oferty jest przygotowanie identyfikacji wizualnej ww. projektu

Celem identyfikacji wizualnej jest stworzenie tożsamości projektu poprzez przygotowanie: logotypu, Key Visualu (standardy, czcionki, kolory, wizualizacje) oraz hasło/hasła projektu.

Projekt identyfikacji wizualnej obejmuje również: szablony postów na social media, wzory papieru firmowego, identyfikatorów, wizytówek, szablonu prezentacji multimedialnych na konferencje i seminaria, ulotki informacyjnej oraz prezentację multimedialną projektu (do wykorzystania na stronie www).

Zobacz pełną treść ogłoszenia