Rozeznanie rynku dotyczące kształcenia branżowego w sektorze tekstylno-odzieżowym