Rozeznanie rynku na eksperta ds. kształcenia zawodowego, w ramach projektu „Dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego w obszarze branżowym "Z" MEDYCZNO-SPOŁECZNYM do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników

28.10.2019

Rozeznanie rynku na eksperta ds. kształcenia zawodowego, w ramach projektu „Dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego w obszarze branżowym "Z" MEDYCZNO-SPOŁECZNYM do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania”

1. Załącznik nr 1 - Przedmiot rozeznania rynku
2. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań