Rozeznanie rynku na eksperta ds. kształcenia zawodowego, w ramach projektu „Mistrzowie zawodu - praktyczna nauka zawodu w branży ekonomiczno-administracyjnej”

28.10.2019

Rozeznanie rynku na eksperta ds. kształcenia zawodowego, w ramach projektu „Mistrzowie zawodu - praktyczna nauka zawodu w branży ekonomiczno-administracyjnej"

1. Załącznik nr 1 - Przedmiot rozeznania rynku
2. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań