Rozeznanie rynku na eksperta ds. kształcenia zawodowego, w ramach projektu „Przygotowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla branży spedycyjno-logistycznej”

28.10.2019

Rozeznanie rynku na eksperta ds. kształcenia zawodowego, w ramach projektu „Przygotowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla branży spedycyjno-logistycznej”

1. Załącznik nr 1 - Przedmiot rozeznania rynku
2. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań