Rozeznanie rynku na eksperta ds. kształcenia zawodowego, w ramach projektu „Przygotowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla branży tekstylno-odzieżowej”

Rozeznanie rynku na eksperta ds. kształcenia zawodowego, w ramach projektu „Przygotowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla branży tekstylno-odzieżowej”

Załącznik nr 1 - Przedmiot rozeznania rynku
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań