Zapytanie ofertowe nr 2/2020/NORW - na opracowanie merytoryczne 6 ekspertyz

Konfederacja Lewiatan zaprasza do składania ofert na realizację usługi polegającej na opracowaniu merytorycznym 6 ekspertyz:
  1. Nowe wyzwania w środowisku pracy w dobie COVID-19
  2. Źródła nierównej pozycji zawodowej kobiet
  3. Praca zawodowa opiekunów rodzinnych
  4. Skills utilisation i podnoszenie kompetencji zawodowych w miejscu pracy
  5. Współkształtowanie organizacji czasu i miejsca pracy a poczucie satysfakcji z pracy
  6. Zdrowie psychiczne pracowników