Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyniki wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania dla tagów: Podatki
Znaleziono 241 wyników odpowiadających temu zapytaniu

Zawęż wyniki wyszukiwania według daty

Wyszukiwanie po tagach
 • List premiera Camerona ws. nowej ulgi podatkowej dla podmiotów gospodarczych

  Informujemy o liście sygnowanym przez premiera Davida Camerona ( w załączeniu ), w którym zawarta jest informacja o wprowadzeniu od 6 kwietnia br. specjalnych ulg podatkowych dla pracodawców sektora prywatnego i podmiotów tzw. trzeciego sektora (w tym organizacji charytatywnych i fundacji)....

 • Określenie podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego - konsultacje

  Przekazujemy do konsultacji projekt z dnia 5 września 2014 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego. Projektowane rozporządzenie wydawane jest na podstawie art.  98  ust.  1  pkt  1  ustawy  z  dnia  11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).

 • Zmiany w wiążącej informacji akcyzowej (WIA)

  Posłowie Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczeniem biurokracji, podczas prac nad projektem ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej wprowadzili zmiany w przepisach dotyczących wiążącej informacji akcyzowej.

 • Ordynacja podatkowa - uwagi

  Treść listu do Ministra Finansów W dniu 26 września 2014 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano kolejną wersję projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 września 2014 r.

 • Ordynacja podatkowa - list do premier Kopacz

  Z zadowoleniem i nadzieją przyjęliśmy wiadomość, że problem obowiązującego w Polsce prawa podatkowego, jako bariery dla wzrostu przedsiębiorczości dostrzegła również Pani Premier i zobowiązała właściwych ministrów do niezwłocznego przedstawienia założeń nowego prawa gospodarczego oraz nowej ordynacji podatkowej. Projekty te mają uwzględniać oczekiwania przedsiębiorców oraz służyć rozwojowi przedsiębiorczości i gospodarki.

 • Na walce z patologiami nie mogą stracić uczciwi przedsiębiorcy

  Konfederacja Lewiatan z niepokojem obserwuje wzrost przestępczości podatkowej i popiera Ministra Finansów w działaniach mających na celu zapobieganie wyłudzeniom podatku VAT. Podkreśla jednak, że walka z patologiami nie może odbywać się kosztem podmiotów uczciwych, działających na rynku w celu osiągania korzyści z tytułu sprzedaży oferowanych dóbr i usług, a nie z tytułu oszustw podatkowych.

 • Lewiatan za ulgą podatkową na prace badawczo-rozwojowe

  Wprowadzenie ulgi podatkowej na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych - proponuje Konfederacja Lewiatan w „Białej Księdze bis", która zawiera rekomendacje dla rządu na ostatni rok działalności.

 • Konferencja: Podatki 2015

  12 stycznia 2015 roku, w hotelu Polonia Palace, odbędzie się konferencja „Podatki 2015" poświęcona zagadnieniom związanym z aktualnymi nowelizacjami prawa podatkowego oraz praktyce kontroli skarbowej.

 • Lewiatan popiera prezydencki projekt ordynacji podatkowej

  Prezydencki projekt ordynacji podatkowej zawiera od dawna postulowane rozwiązania mające na celu poprawę warunków funkcjonowania przedsiębiorców. Oczywiście, zmiana kilku artykułów nie spowoduje, że rozliczenie podatków stanie się łatwe, ale jest to pierwszy od kilku lat dobrze oceniony przez przedsiębiorców projekt ustawy - uważa Konfederacja Lewiatan.

 • Rada ds. Unikania Opodatkowania bez przedsiębiorców

  W Radzie ds. Unikania Opodatkowania powinien znaleźć się przedstawiciel organizacji zrzeszającej przedsiębiorców lub pracodawców - apeluje w liście do premier Ewy Kopacz Konfederacja Lewiatan.

 • Lewiatan krytykuje fiskusa za pomysł dociśnięcia firm

  Według doniesień medialnych dyrektorzy izb skarbowych oraz naczelnicy urzędów skarbowych otrzymali wytyczne, zgodnie z którymi w 2015 r. 80 proc. kontroli podatkowych powinno zakończyć się domiarem, najlepiej wynoszącym co najmniej 1000 zł. Propozycja zwiększenia skuteczności kontroli, poprzez określenie ilości "pozytywnych" postępowań i wysokości dokonanych domiarów jest nie do zaakceptowania - uważa Konfederacja Lewiatan.

 • Ordynacja podatkowa pod lupą przedsiębiorców

  Do konsultacji społecznych trafił projekt kierunkowych założeń nowej ordynacji podatkowej przygotowany przez KKOPP, który przewiduje m.in. ochronę podatników i efektywniejszy pobór podatków. Zdaniem Konfederacji Lewiatan zawarte w nim propozycje nie stanowią jeszcze przełomu w relacji podatnik - urząd skarbowy.

 • Złe przepisy nie pomogły najsłabszym firmom

  Przepisy nakładające na podatników obowiązek korekty kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieuregulowania w terminie zobowiązania, po dwóch latach obowiązywania, nie przyczyniły się do zmniejszenia zatorów płatniczych. Dlatego powinny zostać uchylone - uważa Konfederacja Lewiatan.

 • Ordynacja podatkowa - konsultacje

  Przekazujemy do konsultacji kierunkowe założenia nowej ordynacji podatkowej przygotowane przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego.

 • Ulgi podatkowych dla podatników tworzących przyzakładowe żłobki i przedszkola - konsultacje

  Konsultujemy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stanowi on realizację deklaracji Pani Premier o wzmocnieniu polityki prorodzinnej i wsparciu obywateli wychowujących dzieci. Zakłada wprowadzenie ulg podatkowych dla podatników tworzących przyzakładowe żłobki i przedszkola.

 • Przedsiębiorcy postulują uchylenie tzw. przepisów antyzatorowych

  Przepisy nakładające na podatników obowiązek wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów faktur, które nie zostały zapłacone w terminie 30 dni od upływu terminu płatności zostały wprowadzone ustawą 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Ich stosowanie, przez ponad dwa lata, generuje wysokie koszty księgowo-ewidencyjne oraz obarcza przedsiębiorców ogromnym ryzykiem podatkowym. Dlatego Konfederacja Lewiatan postuluje ich uchylenie.

 • Wadliwe przepisy dotyczące sporządzania dokumentacji transakcji

  Ministerstwo Finansów przedstawiło do konsultacji społecznych projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zakłada on zmiany w zakresie dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, w szczególności w zakresie przepisów nakładających obowiązek sporządzania i przekazywania jej organom podatkowym. Konfederacja Lewiatan uważa, że część rozwiązań zawartych w projekcie jest wadliwych.

 • Newsletter Rady Podatkowej

  Szanowni Państwo, w związku z licznymi działaniami podejmowanymi przez poszczególne grupy i zespoły Rady Podatkowej oraz koniecznością dotarcia do pozostałych członków z informacją o tych działaniach, podjęliśmy decyzję o wznowieniu Newslettera Rady Podatkowej. Ponieważ większość prowadzonych przez nas projektów ma charakter długofalowy uznaliśmy, że newsletter wysyłać będziemy co kwartał.

 • Lewiatan krytycznie o zmianach w Ordynacji podatkowej

  Zmiany w zakresie interpretacji indywidualnych, zdecydowanie pogorszą sytuację podatnika i uniemożliwią uzyskanie interpretacji indywidualnej zgodnej z prawem, a różnej ze stanowiskiem ministra finansów - uważa Konfederacja Lewiatan, oceniając rządowy projekt ustawy Ordynacja podatkowa.

 • Kongres Podatkowy „Nowe standardy współpracy z fiskusem”

  W kongresie podatkowym, który zorganizowała Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan uczestniczyło kilkudziesięciu prawników, doradców podatkowych, ekspertów.

 • Lewiatan o założeniach nowej ordynacji podatkowej

  Ograniczenie dostępu do indywidualnych interpretacji podatkowych, brak instytucji „rzetelnego podatnika" czy prawa do oprocentowania nienależnie wymierzonego podatku - wytyka Konfederacja Lewiatan projektowi założeń nowej ordynacji podatkowej przygotowanego przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego.

 • Od 1 lipca odliczenie VAT od paliwa bardziej dostępne

  1 lipca br. wchodzą w życie przepisy dotyczące możliwości odliczenia podatku VAT od eksploatacji pojazdów służbowych do 3,5 tony. Dzięki tym zmianom, przedsiębiorcy wykorzystujący pojazd do celów mieszanych, za tankowanie zapłacą mniej. Niezmienne obowiązują przepisy pozwalające na pełne odliczenie podatku, jednak pod pewnymi warunkami - przypomina Konfederacja Lewiatan.

 • Podatnik już nie tak bezbronny w starciu z fiskusem

  Wątpliwości rozstrzygane będą na korzyść podatników - taki ma być skutek uchwalonej w ostatni piątek przez Sejm nowelizacji Ordynacji podatkowej. Nie zawiera ona jednak wszystkich zmian, które zaproponował Prezydent. Akceptacji posłów nie zyskał wniosek uporządkowania wyjątków przerywających, bądź zawieszających bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz ograniczenie możliwości nadawania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej - podkreśla Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan.

 • Strategia Rozwoju Administracji Podatkowej na lata 2016-2020 - konsultacje

  Ministerstwo Finansów  przekazało do konsultacji Strategię Rozwoju Administracji Podatkowej na lata 2016 - 2020. Strategia jest elementem nowego systemu zarządzania administracją podatkową, którego podstawy zostały określone w ustawie o administracji podatkowej z dnia 10 lipca 2015 r. Dokument ten, będzie określać w perspektywie średniookresowej, strategiczne cele i kierunki działania Administracji Podatkowej.

 • Podatkowe propozycje PO pod lupą przedsiębiorców

  Platforma Obywatelska proponuje likwidację konieczności przekazywania składek na ZUS oraz NFZ i zastąpienie ich skonsolidowanym podatkiem, obniżkę VAT, wprowadzenie centralnej ewidencji faktur oraz nowej ordynacji podatkowej.

 • Niska ulga na badania i rozwój nie satysfakcjonuje firm

  Sejmowe komisje edukacji, finansów oraz innowacyjności opowiedziały się za przyjęciem z poprawkami prezydenckiego projektu dotyczącego wspierania innowacji. Ulga podatkowa na badania i rozwój w proponowanej wysokości nie będzie żadną zachętą dla przedsiębiorców - uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan.

 • Przedsiębiorcy też chcą wyeliminować wyłudzenia VAT

  Minister finansów chce wprowadzić kilka nowych rozwiązań, które mają ograniczyć wyłudzenia VAT. Chodzi m.in. o ograniczenie płatności gotówkowych, eliminację rejestracji VAT na tzw. słupy, czy składanie deklaracji elektronicznych. To dobry punkt wyjścia do dalszej dyskusji nad najlepszymi sposobami ograniczenia oszustw podatkowych - uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan.

 • Krajowy wyspecjalizowany urząd skarbowy powinien powstać w etapach

  Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy od przyszłego roku będzie obsługiwał prawie 4 tys. największych przedsiębiorstw z całej Polski - zdecydowało Ministerstwo Finansów. Konfederacja Lewiatan uważa, że utworzenie tzw. krajowego wyspecjalizowanego urzędu skarbowego należałoby rozłożyć na dwa lata.

 • Pracodawcy czekają na nową ordynację podatkową

  Rząd przyjął założenia do ordynacji podatkowej. Zdaniem Konfederacji Lewiatan nowa ordynacja podatkowa jest potrzebna, tak samo jak nowe spojrzenie administracji podatkowej na podatnika. Powinna ona uwzględniać zasadę zaufania obywatela do państwa, jak i państwa do obywatela.

 • Zmiana ustawy o VAT niekorzystna dla firm

  Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług są konieczne, ale potrzebujemy ewolucji a nie rewolucji. Projekt ustawy o VAT, zaprezentowany na stronie internetowej PiS, budzi duże wątpliwości w zakresie przyjętej koncepcji zwalczania oszustw i wyłudzeń w VAT - uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan.